Preludes & Sinfonias Bach

Jan Devlieger,klavecimbel

Johann Sebastian Bach (1685-1750) schreef zijn beroemde Sinfonias voor klavecimbel, BWV 787-801, initieel met didactische doeleinden (klavier- en compositieonderricht) voor zijn oudste zoon Wilhelm Friedemann. Jan Devlieger laat elk van deze driestemmige contrapuntische parels voorafgaan door een werk uit een andere klavierbundel van Bach zoals de Preludes, Inventies, Franse suites, Partita’s en Goldbergvariaties.